Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Pirs rybacki na terenie przystani morskiej w Niechorzu

Numer: 5, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Rewal
data wpływu: 2019-11-28, data przekazania: 2019-11-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-12-06