Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rewal

Komisja Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Rodzaj: komisja doraźna

Data powołania: 2019-11-28 uchwałą nr UCHWAŁA NR XIII/94/19 RADY GMINY REWAL z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie w sprawie powołania doraźnej Komisji Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Rewal

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

1) kompleksowa analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Rewal,
2) analiza obowiązujących uchwał w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, pod kątem zgodności z obowiązującym prawem,
3) dokonanie identyfikacji problemów związanych z wdrażaniem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wypracowanie propozycji ich rozwiązań,
4) opracowanie propozycji zmian uchwał oraz zmian organizacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Rewal.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Paweł Kaczor członek
Rafał Mielcarek 0przewodniczący
Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk członek
Wanda Szukała-Błachuta członek
Paweł Żoła członek