Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rewal

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-30 uchwałą nr Uchwała Nr II/4/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

1. Rozpatrywanie skarg dotyczących zadań lub działalności Wójta, pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, naruszanie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw z wyjątkiem skarg w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

2. Rozpatrywanie wniosków, których przedmiotem mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności oraz lepszego zaspokajania potrzeb ludności,

3. Rozpatrywanie petycji, których żądaniem może być zmiana przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Rady,

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Paweł Kaczor członek
Joanna Lewicka członek
Zbigniew Rydzyński członek
Agnieszka Tasarz członek
Łukasz Tylka 0przewodniczący