Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Łukasz Tylka

Łukasz Tylka

Radny

Okręg: 5, zdobyte głosy: 84, przynależność: KWW - Wspierajmy Mieszkańców

Status: powołany - 20.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Strategii i Rozwoju stała Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 listopada 2018 r. członek
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała Uchwała Nr II/4/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. przewodniczący
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
7 Remont ul. Łąkowej w Trzęsaczu interpelacja 2021-05-06 2021-05-18
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-30 15:39:37 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Sesja Nr II za
2018-11-30 15:44:21 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji Sesja Nr II za
2018-11-30 15:50:45 Projekt uchwały w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy oraz ustalenia składów osobowych i przedmiotów działania Sesja Nr II za
2018-11-30 15:55:46 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2018 rok Sesja Nr II za
2018-11-30 16:00:10 Projekt uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Sesja Nr II za
2018-11-30 14:23:35 Wniosek formalny o wycofanie z punktu obrad projektu uchwały w sprawie przyznania diet dla Radnych Gminy Rewal Sesja Nr II za
2018-11-30 14:27:40 Wniosek formalny o wycofanie z punktu obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rewal Sesja Nr II za
2018-11-30 15:01:24 Głosowanie nad przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej Sesja Nr II za
2018-12-19 13:44:30 Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Rewal Sesja Nr III za
2018-12-19 14:17:14 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022 Sesja Nr III za
2018-12-19 14:07:19 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2019 Sesja Nr III za
2019-01-24 12:46:57 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Rewal do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie Sesja Nr IV za
2019-01-24 12:51:27 Projekt uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rewal na 2019 rok Sesja Nr IV za
2019-01-24 12:54:42 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal na 2019 rok Sesja Nr IV za
2019-01-24 12:56:03 Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania diet Radnych Gminy Rewal Sesja Nr IV za
2019-01-24 13:00:30 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rewal Sesja Nr IV za
2019-01-24 13:03:00 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok Sesja Nr IV za
2019-01-24 13:05:09 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok Sesja Nr IV za
2019-01-24 13:19:22 Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem 87/5 położonej w obr. Pobierowo gm. Rewal Sesja Nr IV za
2019-01-24 13:22:33 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną nr 372/3 położoną w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr IV za
2019-01-24 13:31:32 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną nr 23/4 położoną w obrębie Śliwin oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr IV za
2019-01-24 13:29:01 Zmiana porządku obrad – wycofanie Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną nr 515/1 położoną w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr IV wstrzymał się
2019-02-28 14:36:58 Projekt uchwały dotyczący odwołania Skarbnika Gminy Rewal Sesja Nr V za
2019-02-28 14:59:00 Projekt Uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rewal od 1 września 2019 r. Sesja Nr V za
2019-02-28 15:01:26 Projekt Uchwały w sprawie sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal Sesja Nr V za
2019-02-28 15:04:07 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Rewal oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów Sesja Nr V za
2019-02-28 15:07:16 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Niechorzu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr V za
2019-02-28 15:09:19 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Rewalu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr V za
2019-02-28 15:10:48 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Trzęsaczu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr V za
2019-02-28 15:13:33 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Pogorzelicy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr V za
2019-02-28 15:14:52 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Pobierowie i Pustkowiu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr V za
2019-02-28 15:20:35 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości oznaczonej nr 515/1 położonej w obrębie Rewal 1 Sesja Nr V za
2019-02-28 15:23:03 Projekt Uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rewal Sesja Nr V za
2019-02-28 14:41:42 Projekt uchwały dotyczący odwołania Skarbnika Gminy Rewal Sesja Nr V za
2019-02-28 15:17:42 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Pobierowie i Pustkowiu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr V za
2019-04-11 13:16:37 Głosowanie nad zmianą porządku obrad Sesja Nr VII za
2019-04-11 13:29:33 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Rewal na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Pustkowo, pomiędzy miejscowościami Pobierowo – Pustkowo oraz ul. Granicznej w m. Pobierowo, na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. Piastowską Sesja Nr VII za
2019-04-11 13:31:30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na rok 2019 Sesja Nr VII za
2019-04-11 13:32:48 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019 -2022 Sesja Nr VII za
2019-04-11 13:34:13 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Niechorze Sesja Nr VII za
2019-04-11 13:35:24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Pustkowo Sesja Nr VII za
2019-04-11 13:39:03 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rewal podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy , sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. Sesja Nr VII za
2019-05-16 14:01:28 Projekt uchwały zmieniająca uchwałę nr VI/36/2019 Rady Gminy Rewal z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok Sesja Nr VIII za
2019-05-16 14:03:45 Projekt uchwały w sprawie zmiany w klasyfikacji budżetowej w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok Sesja Nr VIII za
2019-05-16 14:06:46 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok Sesja Nr VIII za
2019-05-16 14:08:28 Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022 Sesja Nr VIII za
2019-05-16 14:21:40 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej minimalnych stawek dzierżaw. Sesja Nr VIII za
2019-05-16 14:26:00 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość w Pobierowie (działka nr 464/1) oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr VIII za
2019-05-16 14:28:50 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość w Pobierowie (działka nr 549) oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Sesja Nr VIII za
2019-05-16 14:31:16 Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rewal na rok 2019 Sesja Nr VIII za
2019-05-30 13:06:19 Głosowanie nad zmianą porządku obrad Sesja Nr IX za
2019-05-30 13:16:59 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego Sesja Nr IX za
2019-05-30 13:24:20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej minimalnych stawek dzierżaw Sesja Nr IX za
2019-06-28 10:08:25 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wycofanie Projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczona nr 544 położonej w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr X za
2019-06-28 10:10:31 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i przyjęcie pod obrady Projektu uchwały w sprawie: zmiany nazwy Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu Sesja Nr X za
2019-06-28 11:55:27 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rewal wotum zaufania Sesja Nr X za
2019-06-28 12:21:10 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2018 rok Sesja Nr X za
2019-06-28 12:27:48 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rewal za rok 2018 Sesja Nr X za
2019-06-28 12:50:37 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok Sesja Nr X za
2019-06-28 12:53:09 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022 Sesja Nr X za
2019-06-28 13:02:51 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy wewnętrznej w Trzęsaczu Sesja Nr X za
2019-06-28 13:06:16 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości oznaczonej nr 462/5 położonej w obrębie Pobierowo oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr X przeciw
2019-06-28 13:08:59 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: zmiany nazwy Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu Sesja Nr X za
2019-06-28 13:00:37 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych patroli policji Sesja Nr X za
2019-08-26 10:57:50 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok. Sesja Nr XI za
2019-08-26 11:00:29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022. Sesja Nr XI za
2019-08-26 11:02:28 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IV/16/2019 Rady Gminy Rewal z dnia 24.01.2019 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok" Sesja Nr XI za
2019-08-26 11:04:16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli wspomagających, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze Sesja Nr XI za
2019-08-26 11:07:25 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Sesja Nr XI za
2019-08-26 11:09:39 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej nr 209/4 położonej w obrębie Niechorze oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Sesja Nr XI za
2019-08-26 11:12:21 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu Sesja Nr XI za
2019-08-26 11:13:55 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rewal. Sesja Nr XI za
2019-09-26 09:08:52 Projekt uchwały w sprawie: Rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu Sesja Nr XII za
2019-09-26 09:13:50 Projekt uchwały w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok Sesja Nr XII za
2019-09-26 09:17:15 Projekt uchwały w sprawie: Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022 Sesja Nr XII za
2019-11-28 12:06:26 Głosowaniem nad zmianą porządku obrad i wycofaniem punktu 5 porządku obrad Sesja Nr XIII za
2019-11-28 12:07:52 Głosowaniem nad zmianą porządku obrad i wprowadzeniem pod obrady projektu uchwały Powołania doraźnej Komisji Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Rewal Sesja Nr XIII za
2019-11-28 13:10:47 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Rewal na rok 2019 Sesja Nr XIII za
2019-11-28 13:14:23 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: Zmiany uchwały Nr LXV/403/18 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Rewal Sesja Nr XIII za
2019-11-28 13:16:42 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: Zmiany uchwały nr IV/16/2019 z dnia 24.01.2019 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok Sesja Nr XIII za
2019-11-28 13:19:26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 Sesja Nr XIII za
2019-11-28 13:22:18 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: Zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Sesja Nr XIII za
2019-11-28 13:25:09 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielone świadczenie w formie schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca osobom bezdomnym w ośrodkach wsparcia - w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi Sesja Nr XIII za
2019-11-28 13:27:17 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: "Projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" Sesja Nr XIII za
2019-11-28 13:28:58 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: Rozpatrzenia skargi na działalność Wicedyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rewalu Sesja Nr XIII za
2019-11-28 13:50:20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, obejmującej działkę nr 445/10 położoną w Pobierowie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XIII za
2019-11-28 13:52:43 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na działki nr 345/4 obręb Rewal 1 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XIII za
2019-11-28 13:55:00 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na działkę nr 651/3 obręb Niechorze oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XIII za
2019-11-28 13:57:19 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 808/1 obręb Niechorze oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XIII za
2019-11-28 14:05:01 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: Powołania doraźnej Komisji Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Rewal Sesja Nr XIII za
2019-12-09 08:55:41 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Gryficach Sesja Nr XIV za
2019-12-09 08:58:40 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok Sesja Nr XIV za
2019-12-09 09:05:28 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal Sesja Nr XIV za
2020-01-23 10:32:05 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Sesja Nr XVI wstrzymał się
2020-01-30 09:07:17 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i dodaniem pod obrady projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal Sesja Nr XVII za
2020-01-30 09:41:52 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Rewal Sesja Nr XVII za
2020-01-30 09:45:41 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: Ramowego planu pracy Rady Gminy Rewal na 2020 rok. Sesja Nr XVII za
2020-01-30 09:49:09 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal Sesja Nr XVII za
2020-01-30 09:54:30 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej Sesja Nr XVII za
2020-01-30 10:12:43 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na toalety publiczne w Niechorzu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XVII za
2020-01-30 10:14:16 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na toalety publiczne w Rewalu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XVII za
2020-01-30 10:15:25 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na toalety publiczne w Pogorzelicy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XVII za
2020-01-30 10:16:34 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na toaletę publiczną w Trzęsaczu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XVII za
2020-02-26 12:05:53 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i dodaniem pod obrady projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rewal Sesja Nr XVIII za
2020-02-26 12:07:28 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i dodaniem pod obrady projektu uchwały sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez podmiot inny niż Gmina Rewal w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Sesja Nr XVIII za
2020-02-26 12:33:59 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rewal na 2020 rok. Sesja Nr XVIII za
2020-02-26 12:39:49 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia: " Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" na terenie Gminy Rewal Sesja Nr XVIII za
2020-02-26 12:43:36 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Sesja Nr XVIII za
2020-02-26 12:45:18 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rewal Sesja Nr XVIII za
2020-02-26 12:46:57 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rewal Sesja Nr XVIII za
2020-02-26 12:48:51 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Sesja Nr XVIII za
2020-02-26 12:50:34 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rewal Sesja Nr XVIII za
2020-02-26 12:53:33 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez podmiot inny niż Gmina Rewal w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Sesja Nr XVIII za
2020-03-31 08:40:59 Głosowanie nad Projektem uchwały sprawie: zmian w budżecie Gminy Rewal na 2020 rok Sesja Nr XIX za
2020-03-31 08:42:37 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie:. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023 Sesja Nr XIX za
2020-03-31 08:44:24 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku. Sesja Nr XIX za
2020-03-31 08:45:36 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal w 2020 roku”. Sesja Nr XIX za
2020-04-29 10:09:14 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rewal, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Sesja Nr XX - Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2020-04-29 10:27:01 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie gminy Rewal, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 Sesja Nr XX - Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2020-04-29 10:37:35 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: odroczenia terminu płatności należności o charakterze cywilnoprawnym przypadające Gminie Rewal od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Sesja Nr XX - Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2020-04-29 10:53:11 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Sesja Nr XX - Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2020-04-29 10:59:57 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej Sesja Nr XX - Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2020-05-20 09:25:25 Głosowanie na zmianą porządku obrad i wprowadzeniem pod obrady projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie gminy Rewal, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 Sesja Nr XXI za
2020-05-20 09:28:02 Głosowanie na zmianą porządku obrad i wprowadzeniem pod obrady projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie gminy Rewal, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 Sesja Nr XXI za
2020-05-20 09:29:53 Głosowanie za usunięciem z porządku obrad Projektu Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rewal Sesja Nr XXI za
2020-05-20 09:30:52 Głosowanie za usunięciem z porządku obrad Projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Sesja Nr XXI za
2020-05-20 10:42:29 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie:. Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2020 rok Sesja Nr XXI za
2020-05-20 10:45:56 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023 Sesja Nr XXI za
2020-05-20 10:50:13 Głosowanie nad Projektem uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad parkowania pojazdów na urządzonych parkingach gminnych oraz terenach przeznaczonych na cele parkingowe zlokalizowanych poza Strefą Płatnego Parkowania na terenie Gminy Rewal, opłat za parkowanie oraz sposobu ich pobierania Sesja Nr XXI za
2020-05-20 10:54:00 Głosowanie nad Projektem uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Rewal, opłat za parkowanie w tej Strefie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania Sesja Nr XXI za
2020-05-20 10:59:28 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży Sesja Nr XXI za
2020-05-20 11:03:49 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości Sesja Nr XXI za
2020-05-20 11:06:23 Głosowanie nad Projektem uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości Sesja Nr XXI za
2020-05-20 11:08:14 Głosowanie nad Projektem uchwały uchylająca Uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości Sesja Nr XXI za
2020-05-20 11:22:44 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rewal na rok 2020. Sesja Nr XXI za
2020-05-20 11:25:24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie gminy Rewal, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 Sesja Nr XXI za
2020-05-20 11:30:12 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie gminy Rewal, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 Sesja Nr XXI za
2020-06-04 09:33:13 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rewal na 2020 rok. Sesja Nr XXII za
2020-06-04 09:35:56 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023 Sesja Nr XXII za
2020-06-04 09:38:35 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal w obrębie Niechorze, terenu położonego pomiędzy ul. Klifową, a kolejką wąskotorową Sesja Nr XXII za
2020-06-04 09:42:02 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal w obrębie Niechorze, terenu położonego w rejonie skrzyżowania ul. Trzebiatowskiej z drogą wojewódzką nr 102 Sesja Nr XXII za
2020-06-04 09:44:35 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal w obrębie Śliwin, terenu położonego pomiędzy drogą wojewódzką nr 102, ul Słoneczną i linią kolejki wąskotorowej Sesja Nr XXII za
2020-06-04 09:47:00 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rewal na lata 2020-2022 Sesja Nr XXII za
2020-06-04 10:02:32 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr II/4/18 z dnia 30 listopada 2018 roku dotyczącej powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sesja Nr XXII za
2020-06-24 10:06:13 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i dodaniem pod obrady projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie naruszenia prawa i pozbawienia opieki. Sesja Nr XXIII za
2020-06-24 10:51:17 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie naruszenia prawa i pozbawienia opieki Sesja Nr XXIII za
2020-06-24 10:55:12 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nieudzielenia odpowiedzi w terminie miesiąca na zadane pytania. Sesja Nr XXIII za
2020-06-24 10:58:35 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nieudzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie akt sprawy, oraz wstrzymanie usług opiekuńczych Sesja Nr XXIII za
2020-06-24 11:01:05 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na działkę oznaczoną nr 727/2 położoną w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XXIII za
2020-06-24 11:03:18 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej nr 727/3 położonej w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XXIII za
2020-06-24 11:05:31 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości oznaczonej nr 60/4 położonej w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XXIII przeciw
2020-06-24 11:08:03 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej nr 410/5 położonej w obrębie Rewal 2 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XXIII za
2020-07-10 10:39:06 Głosowanie nad Projektem uchwały sprawie: zmian w budżecie Gminy Rewal na 2020 rok Sesja Nr XXIV za
2020-07-10 10:42:17 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie:. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023. Sesja Nr XXIV za
2020-07-24 11:53:25 Głosowanie na Projektem uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Rewal wotum zaufania Sesja Nr XXV za
2020-07-24 12:05:39 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2019rok Sesja Nr XXV za
2020-07-24 12:18:36 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rewal za rok 2019 Sesja Nr XXV za
2020-08-24 09:34:46 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i dodanie pod obrady projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rewal w roku szkolnym 2020/2021 Sesja Nr XXVI za
2020-08-24 10:03:53 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie przekazania wniosku do Komisji Rewizyjnej Sesja Nr XXVI przeciw
2020-08-24 10:08:26 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rewal w roku szkolnym 2020/2021 Sesja Nr XXVI za
2020-09-04 12:17:00 Głosowanie nad Projektem uchwały zmian w budżecie Gminy Rewal na 2020 rok. Sesja Nr XXVII za
2020-09-04 12:20:14 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023. Sesja Nr XXVII za
2020-09-04 12:22:40 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego do kwoty 2 210 336,32 zł na realizację zadania „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego-Trasa Velo Baltics etap IV Sesja Nr XXVII za
2020-09-04 12:24:39 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych patroli policji. Sesja Nr XXVII za
2020-09-04 12:28:03 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania Sesja Nr XXVII za
2020-09-04 12:30:29 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rewal. Sesja Nr XXVII za
2020-09-04 12:32:50 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 727/6 położonej w obrębie Niechorze oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. Sesja Nr XXVII za
2020-09-04 12:35:25 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 727/6 położonej w obrębie Niechorze oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. Sesja Nr XXVII za
2020-09-04 11:47:16 Wycofanie z porządku obrad Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na działkę nr 727/26 położonej w obrębie Rewal l oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XXVII za
2020-09-29 09:45:39 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Rewal na rok 2020 Sesja Nr XXVIII za
2020-09-29 09:51:22 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023 Sesja Nr XXVIII za
2020-10-15 09:45:57 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpoznania skargi i wskazania skarżącym właściwego organu Sesja Nr XXIX za
2020-10-15 09:49:47 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Sesja Nr XXIX za
2020-10-29 10:21:21 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal z kontroli realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal za rok 2019 (zasady dysponowania środkami, wydatkowanie, weryfikacja wydatków) Sesja Nr XXX za
2020-10-29 10:24:27 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal z kontroli kompleksowej działalności Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu za rok 2019. Sesja Nr XXX za
2020-11-30 09:15:46 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wprowadzeniem pod obrady Projektu Uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 Sesja Nr XXXI za
2020-11-30 10:02:33 Głosowaniem nad Projektem Uchwały w sprawie wniosku o sprawdzenie zgodności z prawem działań Wójta Gminy Rewal Sesja Nr XXXI za
2020-11-30 10:08:23 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie Skargi na działalność Wójta Gminy Rewal Sesja Nr XXXI za
2020-11-30 10:12:07 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Sesja Nr XXXI za
2020-11-30 10:19:19 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal. Sesja Nr XXXI za
2020-11-30 10:25:09 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Sesja Nr XXXI za
2020-11-30 10:27:41 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rewal Nr XVIII/77/15 Rady Gminy Rewal z dnia 14 września 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Sesja Nr XXXI za
2020-11-30 10:30:41 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie w sprawie powierzenia spółce komunalnej Wodociągi Rewal Sp. z o.o., zadania własnego Gminy Rewal dotyczącego prowadzenia stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych Sesja Nr XXXI za
2020-11-30 10:33:18 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/79/15 z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Sesja Nr XXXI za
2020-11-30 10:36:58 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych. Sesja Nr XXXI za
2020-11-30 10:39:26 Głosowanie nad Projektem Uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Sesja Nr XXXI za
2020-11-30 10:42:14 Głosowanie nad Projektem Uchwały uchylający uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów Sesja Nr XXXI za
2020-11-30 10:44:12 Głosowanie nad Projektem Uchwały zmieniający uchwałę w sprawie opłaty targowej Sesja Nr XXXI za
2020-11-30 10:46:50 Głosowanie nad Projektem Uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis Sesja Nr XXXI za
2020-11-30 10:51:36 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2020 rok Sesja Nr XXXI za
2020-11-30 10:54:23 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 Sesja Nr XXXI za
2020-12-17 09:15:47 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wprowadzenie pod obrady Projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 09:17:15 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wprowadzenie pod obrady Projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązującej na terenie gminy Rewal Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 09:18:38 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wprowadzenie pod obrady Projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 09:19:46 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wprowadzenie pod obrady Projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 09:20:40 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wprowadzenie pod obrady Projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechorzu i Pobierowie Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 09:58:47 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie gminy Rewal. Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 10:02:39 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Rewal oraz ustalenia stawki tej opłaty. Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 10:04:50 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 10:06:51 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie dodatkowych usług w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, świadczonych przez gminę oraz wysokości cen za te usługi Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 10:09:18 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 10:12:05 Głosowanie nad Projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 10:14:35 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 10:16:46 Głosowanie nad Projektem uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 10:26:29 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli dotyczącej wydatków, dochodów i umów w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rewalu za okres 01.01.2020 r. – 31.10.2020 r. przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 10:54:00 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na rok 2020 Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 10:57:05 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023. Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 11:00:00 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechorzu i w Pobierowie Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 11:27:47 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2021 Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 11:36:28 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2021-2025 Sesja Nr XXXII za
2020-12-30 10:07:55 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wprowadzeniem pod obrady projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego - Ośrodka Zdrowia w Pobierowie oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XXXIII za
2020-12-30 10:09:51 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wprowadzeniem pod obrady projektu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego - pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Rewalu oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XXXIII za
2020-12-30 10:37:05 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium Wójta Gminy Rewal dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe Sesja Nr XXXIII za
2020-12-30 10:40:33 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Rewal Sesja Nr XXXIII za
2020-12-30 10:42:52 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal Sesja Nr XXXIII za
2020-12-30 10:53:11 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego - Ośrodka Zdrowia w Pobierowie oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XXXIII za
2020-12-30 11:00:22 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego - pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Rewalu oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XXXIII za
2021-01-28 11:25:04 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025. Sesja Nr XXXIV za
2021-01-28 11:30:21 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok”. Sesja Nr XXXIV za
2021-01-28 11:54:54 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.” Sesja Nr XXXIV za
2021-01-28 12:01:14 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli dotyczącej nieruchomości gminnych będących w dzierżawie, zajętych bezumownie oraz przeznaczonych do wydzierżawienia, przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal Sesja Nr XXXIV za
2021-01-28 12:05:00 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie ustalenia Ramowego Planu Pracy Rady Gminy na rok 2021. Sesja Nr XXXIV za
2021-02-25 09:13:07 Głosowanie nad wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Sesja Nr XXXV za
2021-02-25 09:14:32 Głosowanie nad wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2021 rok Sesja Nr XXXV za
2021-02-25 09:16:04 Głosowanie nad wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Sesja Nr XXXV za
2021-02-25 09:17:09 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wzywającej do podjęcia uchwały związanej ze szczepieniem na chorobę COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2 Sesja Nr XXXV za
2021-02-25 10:00:26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium Wójta Gminy Rewal dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe Sesja Nr XXXV za
2021-02-25 10:06:33 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2021, dla przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Rewal i zwrotu części tej opłaty. Sesja Nr XXXV za
2021-02-25 10:12:35 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych Sesja Nr XXXV za
2021-02-25 10:19:54 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości za miesiące styczeń, luty i marzec 2021 r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 Sesja Nr XXXV za
2021-02-25 10:25:29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w styczniu, lutym i marcu 2021 r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 Sesja Nr XXXV za
2021-02-25 10:30:28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości Sesja Nr XXXV za
2021-02-25 10:36:03 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody zawarcia kolejnej umowy lokalu użytkowego- Apteki w Niechorzu oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XXXV za
2021-02-25 10:43:44 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wzywającej do podjęcia uchwały związanej ze szczepieniem na chorobę COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2 Sesja Nr XXXV za
2021-03-30 09:14:52 Głosowanie nad wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części działek oznaczonych ewidencyjnie nr 39/5, 558 i 574 położonych w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XXXVI za
2021-03-30 09:16:48 Głosowanie nad wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 29/4 położonej w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. Sesja Nr XXXVI za
2021-03-30 09:18:04 Głosowanie nad wycofaniem z porządku projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na działki nr 409/4, 359/4 i 413/4 położonych w obrębie Rewal 2 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XXXVI za
2021-03-30 09:20:03 Głosowanie nad wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na pomieszczenie użytkowe mieszczące się w budynku położonym na części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 549 obręb Pobierowo oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XXXVI za
2021-03-30 09:22:22 Głosowanie nad wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 60/4 położonej w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XXXVI za
2021-03-30 10:12:36 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego Sesja Nr XXXVI za
2021-03-30 10:15:40 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal w 2021 roku” Sesja Nr XXXVI za
2021-03-30 10:17:55 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli dotyczącej kontroli dochodów, wydatków i umów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Niechorzu za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal Sesja Nr XXXVI za
2021-03-30 11:14:01 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Sesja Nr XXXVI przeciw
2021-03-30 11:22:00 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 91/13 położonej w obrębie Pustkowo oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. Sesja Nr XXXVI za
2021-03-30 11:24:53 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 415 położonej w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XXXVI za
2021-03-30 11:27:03 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na lokal użytkowy w budynku Ośrodka Zdrowia w Rewalu oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XXXVI za
2021-03-30 11:28:47 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na lokal użytkowy w budynku Ośrodka Zdrowia w Niechorzu oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy. Sesja Nr XXXVI za
2021-03-30 11:30:52 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na działki oznaczone ewidencyjnie nr 1082/1, 1082/2, 1082/6 oraz części działek nr 1082/3 i 1082/5 położonych w obrębie Pobierowo oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XXXVI wstrzymał się
2021-03-30 11:32:38 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica etap IV” w zakresie robót związanych z budową ścieżek rowerowych Sesja Nr XXXVI za
2021-03-30 11:34:46 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku. Sesja Nr XXXVI za
2021-03-30 11:37:36 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na rok 2021 Sesja Nr XXXVI za
2021-03-30 11:39:09 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie WPF na lata 2021-2025 Sesja Nr XXXVI za
2021-04-29 09:23:47 Głosowanie nad wprowadzeniem pod obrady projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wzywającej Radę Gminy Rewal do wydania opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 10:31:27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 299/4 obręb Pogorzelica Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 10:35:07 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 299/4 obręb Pogorzelica. Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 10:37:27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 911/50 obręb Niechorze Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 10:39:30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 911/5 obręb Niechorze Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 10:41:40 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 438/20 obręb Rewal 2 Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 10:43:38 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 585/13 obręb Rewal 1 Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 10:46:13 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 991/47 obręb Pobierowo i nr 203/13 obręb Pustkowo Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 10:48:35 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 991/47 obręb Pobierowo Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 10:51:14 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 991/47 obręb Pobierowo Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 10:56:43 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na części działki nr 911/50 obręb Niechorze Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 10:59:47 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części działki nr 585/10 obręb Rewal 1 Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 11:01:43 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 585/10 obręb Rewal 1 Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 11:03:28 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 585/10 obręb Rewal 1 Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 11:07:21 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części działki oznaczonej ewidencyjnie 284/4 obręb Trzęsacz Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 11:10:25 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 991/47 obręb Pobierowo Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 11:12:15 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na części działki nr 991/47 obręb Pobierowo. Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 11:14:09 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na pomieszczenie użytkowe mieszczące się w budynku położonym na części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 549 obręb Pobierowo oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 11:15:55 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 60/4 położonej w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcie umowy Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 11:17:35 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części działek oznaczonych ewidencyjnie nr 39/5, 558 i 574 położonych w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 11:23:09 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Rewal Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 11:29:15 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wzywającej Radę Gminy Rewal do wydania opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 09:25:55 Głosowanie nad wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wzywającej Radę Gminy Rewal do wydania opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego Sesja Nr XXXVII przeciw
2021-04-29 09:35:03 Głosowanie nad unieważnieniem głosowania nad wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wzywającej Radę Gminy Rewal do wydania opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 09:39:10 Głosowanie nad wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Rewal Sesja Nr XXXVII przeciw
2021-05-20 12:21:44 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad Projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Rewal Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 12:23:04 Głosowanie nad wycofaniem z porządku obrad Projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o budowę dróg w miejscowości Trzęsacz Sesja Nr XXXVIII przeciw
2021-05-20 12:50:49 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rewal na rok 2021 Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 12:52:51 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu kąpielisk strzeżonych funkcjonujących na terenie Gminy Rewal. Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 12:54:50 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, obejmującej działkę nr 607/2 położoną w Pobierowie Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 12:56:57 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 464/1 obręb Pobierowo Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 12:59:15 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na działkę oznaczoną ewidencyjnie nr 812/1 obręb Pobierowo Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 13:01:31 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 212/2 obręb Pobierowo Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 13:03:19 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 231/1 obręb Pobierowo Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 13:05:07 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 25/2 obręb Pustkowo Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 13:06:47 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 410 obręb Rewal 1 Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 13:08:27 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 244/27 obręb Pogorzelica Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 13:10:18 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na korzystanie z przystanków autobusowych w Rewalu i Niechorzu Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 13:13:10 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 13:14:42 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 13:18:17 Głosowanie nad Projektem uchwały rozpatrzenia skargi na działanie jednostki organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 13:23:28 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rewal Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 13:26:37 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Rewal Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-31 11:12:34 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2021 rok. Sesja Nr XXXIX za
2021-05-31 11:14:26 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2021-2025 Sesja Nr XXXIX za
2021-05-31 11:08:50 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie Sesja Nr XXXIX za
2021-05-31 11:16:21 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na działki oznaczone ewidencyjnie nr 409/4, 359/4 i 413/4 obręb Rewal 2. Sesja Nr XXXIX za
2021-05-31 11:17:54 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 130 obręb Pobierowo Sesja Nr XXXIX za
2021-05-31 10:38:35 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i przesunięciem punktu dotyczącego Projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie na 5 miejsce w porządku obrad. Sesja Nr XXXIX za
2021-06-29 12:21:14 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Rewal wotum zaufania Sesja Nr XL za
2021-06-29 12:32:14 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2020rok Sesja Nr XL za
2021-06-29 12:36:06 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rewal za rok 2020 Sesja Nr XL za
2021-07-27 10:52:10 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego Sesja Nr XLI za
2021-07-27 10:53:46 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie 203/13 obręb Pustkowo Sesja Nr XLI za
2021-07-27 10:55:12 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie 284/4 obręb Trzęsacz Sesja Nr XLI za
2021-07-27 11:02:26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rewal Sesja Nr XLI wstrzymał się
2021-09-29 11:25:05 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rewal w roku szkolnym 2021/2022 Sesja Nr XLII za
2021-09-29 11:27:27 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na działkę oznaczoną ewidencyjnie nr 414/12 obręb Rewal 2 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XLII za
2021-09-29 11:29:13 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na działkę oznaczoną ewidencyjnie nr 149/2 obręb Rewal 1 Sesja Nr XLII za
2021-09-29 11:30:55 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 675/24 obręb Niechorze Sesja Nr XLII za
2021-09-29 11:34:59 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2021 rok Sesja Nr XLII za
2021-09-29 11:36:58 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2021-2025 Sesja Nr XLII za
2021-10-28 11:45:53 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gryfickiemu na zadania związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego Sesja Nr XLIII za
2021-10-28 11:49:24 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2021 rok Sesja Nr XLIII za
2021-10-28 11:51:09 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2021-2025 Sesja Nr XLIII za
2021-10-28 11:53:32 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi ,,Firmy Leman,, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Szczecinie na uchwałę nr XIV/97/19 Rady Gminy w Rewalu z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Niechorze, w gminie Rewal, w części dotyczącej ustaleń dla działki nr 162, obręb 0007 Pogorzelica, gmina Rewal wraz z odpowiedzią na skargę Sesja Nr XLIII za