Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 UCHWAŁA NR III/18/24 RADY GMINY REWAL z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2024-2027 (PDF, 1.44Mb)
III Sesja
2024-06-04 uchwała
2 UCHWAŁA NR III/17/24 RADY GMINY REWAL z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2024 rok (PDF, 701.79Kb)
III Sesja
2024-06-04 uchwała
3 UCHWAŁA NR III/16/24 RADY GMINY REWAL z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Rewal do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R – XXI z siedzibą w Nowogardzie (PDF, 255.91Kb)
III Sesja
2024-06-04 uchwała
4 UCHWAŁA NR III/15/24 RADY GMINY REWAL z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (PDF, 198.87Kb)
III Sesja
2024-06-04 uchwała
5 UCHWAŁA NR III/14/24 RADY GMINY REWAL z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o powołanie Rady Seniorów Gminy Rewal (PDF, 247.65Kb)
III Sesja
2024-06-04 uchwała
6 UCHWAŁA NR III/13/24RADY GMINY REWALz dnia 29 maja 2024 r.w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę MPZP Gminy Rewal miejscowości Niechorze (PDF, 252.54Kb)
III Sesja
2024-06-04 uchwała
7 UCHWAŁA NR III/12/24RADY GMINY REWALz dnia 29 maja 2024 r.w sprawie rozpatrzenia petycji odnośnie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (PDF, 249.76Kb)
III Sesja
2024-06-04 uchwała
8 UCHWAŁA NR II/11/24RADY GMINY REWALz dnia 20 maja 2024 r.w sprawie zaopiniowania projektu przebiegu granicy pasa technicznego na terenie gminy Rewal (PDF, 977.39Kb)
II Sesja
2024-06-04 uchwała
9 UCHWAŁA NR II/10/24RADY GMINY REWALz dnia 20 maja 2024 r.w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (PDF, 1.45Mb)
II Sesja
2024-06-04 uchwała
10 UCHWAŁA NR II/9/24RADY GMINY REWALz dnia 20 maja 2024 r.w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Niechorze (PDF, 510.33Kb)
II Sesja
2024-06-04 uchwała
11 UCHWAŁA NR II/8/24RADY GMINY REWALz dnia 20 maja 2024 r.w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rewal na rok 2024 (PDF, 14.12Mb)
II Sesja
2024-06-04 uchwała
12 UCHWAŁA NR II/7/24RADY GMINY REWALz dnia 20 maja 2024 r.w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rewal (PDF, 276.62Kb)
II Sesja
2024-06-04 uchwała
13 UCHWAŁA NR II/6/24RADY GMINY REWALz dnia 20 maja 2024 r.w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rewal na 2024 rok (PDF, 676.18Kb)
II Sesja
2024-06-04 uchwała
14 UCHWAŁA NR II/5/24RADY GMINY REWALz dnia 20 maja 2024 r.w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy oraz ustalenia składów osobowych i przedmiotu działania (PDF, 315.00Kb)
II Sesja
2024-06-04 uchwała
15 UCHWAŁA NR II/4/24RADY GMINY REWALz dnia 20 maja 2024 r.w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (PDF, 249.54Kb)
II Sesja
2024-06-04 uchwała
16 UCHWAŁA NR II/3/24RADY GMINY REWALz dnia 20 maja 2024 r.w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (PDF, 250.17Kb)
II Sesja
2024-06-04 uchwała
17 UCHWAŁA NR I/2/24 RADY GMINY REWAL z dnia 2 maja 2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Rewal (PDF, 160.49Kb)
I Sesja
2024-05-13 uchwała
18 UCHWAŁA NR I/1/24 RADY GMINY REWAL z dnia 2 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rewal (PDF, 244.15Kb)
I Sesja
2024-05-13 uchwała