Przejdź do treści

Paweł Żoła

Zdjęcie: Paweł Żoła
Zdjęcie: Paweł Żoła

Wiceprzewodniczący

Status
powołany dnia: 02-05-2024
Okręg
14, zdobyte głosy: 0
Dyżury

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Strategii i Rozwoju stała 2024-05-20

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-20 11:57:14 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej II Sesja za
2024-05-20 12:02:06 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji II Sesja za
2024-05-20 12:07:52 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy oraz ustalenia składów osobowych i przedmiotów działania II Sesja za
2024-05-20 12:14:11 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rewal na 2024 rok II Sesja za
2024-05-20 12:17:17 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rewal II Sesja za
2024-05-20 12:21:12 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rewal na rok 2024 II Sesja za
2024-05-20 12:23:09 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Niechorze II Sesja za
2024-05-20 12:26:22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży II Sesja za
2024-05-20 12:30:58 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaopiniowania projektu przebiegu granicy pasa technicznego na terenie Gminy Rewal II Sesja za
2024-05-29 11:30:55 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wycofaniem z obrad projektu uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów i nadania jej Statutu III Sesja za
2024-05-29 11:32:10 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wprowadzeniem pod obrady projektu uchwały w sprawie wniosku o powołanie Rady Seniorów Gminy Rewal III Sesja za
2024-05-29 12:11:11 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji odnośnie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej III Sesja za
2024-05-29 12:13:34 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wniosku o zmianę MPZP Gminy Rewal miejscowości Niechorze III Sesja za
2024-05-29 12:17:28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o powołanie Rady Seniorów Gminy Rewal III Sesja za
2024-05-29 12:20:55 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej III Sesja za
2024-05-29 12:23:06 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Rewal do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R – XXI z siedzibą w Nowogardzie III Sesja za
2024-05-29 12:26:47 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2024 rok III Sesja za
2024-05-29 12:30:28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2024-2027 III Sesja za