Przejdź do treści

Iwona Zacharczuk

Zdjęcie: Iwona Zacharczuk
Zdjęcie: Iwona Zacharczuk

Radna

Status
powołany dnia: 02-05-2024
Okręg
4, zdobyte głosy: 0

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Strategii i Rozwoju stała 2024-05-20
2 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-20

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-20 11:58:01 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej II Sesja za
2024-05-20 12:02:17 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji II Sesja za
2024-05-20 12:07:28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy oraz ustalenia składów osobowych i przedmiotów działania II Sesja za
2024-05-20 12:14:10 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rewal na 2024 rok II Sesja za
2024-05-20 12:17:23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rewal II Sesja za
2024-05-20 12:21:11 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rewal na rok 2024 II Sesja za
2024-05-20 12:23:13 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Niechorze II Sesja wstrzymujący się
2024-05-20 12:26:26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży II Sesja za
2024-05-20 12:31:10 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaopiniowania projektu przebiegu granicy pasa technicznego na terenie Gminy Rewal II Sesja za
2024-05-29 11:31:02 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wycofaniem z obrad projektu uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów i nadania jej Statutu III Sesja za
2024-05-29 11:32:12 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wprowadzeniem pod obrady projektu uchwały w sprawie wniosku o powołanie Rady Seniorów Gminy Rewal III Sesja za
2024-05-29 12:11:42 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji odnośnie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej III Sesja za
2024-05-29 12:13:35 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wniosku o zmianę MPZP Gminy Rewal miejscowości Niechorze III Sesja za
2024-05-29 12:17:32 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o powołanie Rady Seniorów Gminy Rewal III Sesja za
2024-05-29 12:20:56 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej III Sesja wstrzymujący się
2024-05-29 12:23:09 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Rewal do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R – XXI z siedzibą w Nowogardzie III Sesja za
2024-05-29 12:26:46 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2024 rok III Sesja za
2024-05-29 12:30:26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2024-2027 III Sesja za
2024-06-27 11:32:07 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wprowadzeniem pod obrady projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/50/15 z dnia 29.04.2015 r. w sprawie utworzenia Rybackiej Lokalnej Grupy Działania IV Sesja za
2024-06-27 12:14:36 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/50/15 z dnia 29.04.2015 r. w sprawie utworzenia Rybackiej Lokalnej Grupy Działania IV Sesja za
2024-06-27 12:22:45 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Rewalu i nadania jej Statutu IV Sesja za
2024-06-27 12:24:12 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzęsacz IV Sesja za
2024-06-27 12:25:39 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy dla drogi wewnętrznej w miejscowości Trzęsacz IV Sesja za
2024-06-27 12:27:29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, obejmującej część działki nr 375/3 położonej w Niechorzu przy ul. Łąkowej 2 IV Sesja za
2024-06-27 12:49:23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rewal wotum zaufania IV Sesja za
2024-06-27 13:16:38 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2023 rok IV Sesja za
2024-06-27 13:20:20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rewal z tytułu wykonania budżetu za rok 2023 IV Sesja za
2024-06-27 12:19:56 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2024 z dnia 20.05.2024 r. w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy Rewal oraz ustalenia składów osobowych i przedmiotu działania IV Sesja za